Trollveggen


Oppdateringer og korreksjoner til Romsdalsføreren


(pr. 11.august 2009, blått = 2008rødt = 2009)

1. Treningsfelt  2. Norafjell  3. Hornaksla  4. Vengedalsområdet
5. Mongejura  6. Trolltindene  7. Isterdalen  8. Isfjorden
9. Eresfjord  10. Andre områder   11. Isklatring


Kap. 1 Treningsfelt

1.1 H-hammeren

 • Ruta Het og fuktig er heller vanskelig å finne ut ifra beskrivelsen som er gitt. Ruta går gjennom det store, brede taket i høyre kant av veggen. Det er rundt 20 meter klyving skrått opp mot høyre for å komme opp til innsteget. Opp forbi ei høy furu litt oppe i veggen til standplass i bunnen av et lite dieder. Rutenavnet er malt på veggen. Det er for øvrig 6 borebolter på ruta som er 30 meter lang og verdt et besøk. Noen kiler og kamsikringer opp til 2.5 er det lurt å ta med.
 • Bænt åt vera ble gått i fri første gang av Aslak Aastorp.

1.2 Mjelva

 • Sindre Sæther rydder opp på Mjelva. Det gamle, korte prosjektet mellom Moments og Hull i Bakken ble gått 13. mars 2004. Tynn krimping med lite til beina gir en solid 9-.
 • På Mjelvahammeren 1. april 2003 gikk Sindre en link-up av flere ruter som han kalte Fusjon. Han startet med cruxet på Moments (7+/8-), deretter cruxet på Ultravold (8+/9-), videre rett ut mot høyre og opp cruxet på Skinn og bein (9-). Videre mot høyre krysset han Hull i himmelen for så å avslutte på ankeret til Nedenom og hjem. Stort lengre blir det ikke på Mjelva! Han anslo graden til 9-/9.
 • På Mjelvahammeren gikk Sindre ei naturlig sikra rute som krysser Hengende kamin. Start opp første linje til venstre for Hull i bakken. Deretter opp Hengende kamin til et riss som går opp til venstre ovenfor Antikristian. Opp risset, ut til venstre og inn på Antikristian. Gått i mars 2003, grad 7.
 • På Mjelvahammeren gikk Halvor Hagen en utstegsvariant til Stol på bolten i 1999. Varianten går til venstre ut i et markert riss og til topps. Grad 7 og naturlig sikra.
 • OK - Moments of Magic er muligens ikke mer enn 7+/8-.
 • På Mjelvahammeren er Seksuelt overførbart, Slakt og Testosteron reboltet av Odd-Roar Wiik og Bjarte Bø i juli 2000. Odd-Roar reboltet Psykodrops i april 2002.  Hardkokt speider og en bolt på henholdsvis Vårkåt og Moments ble tatt i mars 2003, dessuten nytt anker på Ultravold.  Hull i bakken har Odd-Roar reboltet i 2005.
 • De løse blokkene på Stol på bolten ble fjernet i 2000.
Til toppen

1.3 Framhald

 • En ny vegg ble boltet opp i 1999. Fortsett mot høyre under den gamle veggen (heretter kalt Nedre felt) og opp til en ny vegg (Øvre felt). Her er det boltet opp 6 ruter foreløpig - alle av Kyrre Østbø og Mette Rye. Lengst til venstre er et prosjekt. Deretter kommer tre ruter med omtrentelig grad 7,7 og 7/7+ (Kyrre). Deretter et prosjekt, og lengst til høyre en 6- (Mette).
 • Nedre felt har fått tre nye ruter i 1999, alle av Kyrre. De to første ligger mellom rute 1 og 2 og er gradert 6-, 5 (2 taulengder - snufeste midtveis) og 7-. Navnene er Bimelibim og Slapp i fjeset. Mellom rute 2 og 3 har han gått en 7-, Jesus Chrysler kjører Lada. Alle er sikret med borebolter.
Til toppen

1.4 Skiri

De ugåtte rutene i føreren på Årstallsteinen ble alle ledet i 1999. Alle rutene nedenfor er boltet.

 • Til venstre for de andre rutene på Årstallsteinen har Halvor Hagen boltet opp to ruter. Den lengst til venstre ble ledet i 2000 (Holger Nilsens metode, 7+), mens den andre er et ugått prosjekt.
 • Lars-Erik Roald har ledet rute nr. 2, Fenrisulven, 9-. Kreatør: Kyrre Østbø. Bilde1 Bilde2 Bilde3
 • Halvor har ledet rute nr. 3, Luba luft, 8/8+. Kreatør: Kyrre.
 • Rute nr. 4 er gått av Lars-Erik og fikk navnet Sam Spade (grad 8). Kreatør: Kyrre.
 • Odd-Roar Wiik gikk Sofagrisen , til venstre for rute nr 6, den 5. september 2001 og anslo graden til 8. Borebolter.
 • Lars-Erik gikk rute nr. 6, Institutt for teknisk knoteklatring i fri, grad 8-/8. Kreatør: Odd-Roar.
 • Odd-Roar gikk ei ny rute helt til høyre på hovedveggen i oktober 2000. Tatt av vinden - grad 7-/7.
 • På off width-steinen gikk Halvor ei ny rute i 1999. Grad 8-.
 • På en stein mellom Tårnsteinen og Årstallsteinen gikk Odd-Roar Stål i 1999. Grad 6+.
Til toppen

1.5 Slettafossen

Vær vennlig og sett bilen på den store parkeringsplassen ved veien. De lange parkeringslommene er ment for busser.
Odd-Roar Wiik oppgraderte en del av snufestene her i 2000. Oppdatert topo for venstre del av feltet er lagt ut.

 • Den 6.juli 2002 gikk Johan Luhr Trollmor, grad 8-, et takoverheng til venstre for Ljåbladet. Borebolter.
 • Rute nr.1, Ljåbladet, ble ledet i fri av Halvor Hagen den 9. juni 1999- grad 8-.
 • På den bratte veggen til høyre for Ljåbladet gikk Lars-Erik Roald Ziggy Stardust, grad 8, den 13. juni 1999. Borebolter.
 • Til høyre for dette gikk Odd-Roar et direkteinnsteg til Skallebank i 1999. Dispril, grad 8- og borebolter.
 • Til høyre for Skallebank (felles førstebolt) gikk Anne Grete Nebell Space Oddity den 8. juni 2002. Grad 7 og borebolter.
 • Til venstre for Best å være streit (to første bolter felles) gikk Anne Grete Nebell Scary Monsters den 23. juni 2002. Grad 6 og borebolter. NB! Ikke fullt så scary lenger - reboltet i april 2003 med nye bolteplasseringer.
 • Til venstre for En født forbryter (felles avslutning) gikk Johan Luhr en rute med grad 7+ den 10. juli 2002. Navn mangler foreløpig.
 • Til høyre for Mossabjønn gikk Odd-Roar Rabuldrium, ei 7- rute, den 15. september 1999. Borebolter.
 • Til høyre for dette gikk Kai Ove Riise ei naturlig sikra 5+ rute, Lesjalauget, i 2000. Litt mere rensking hadde visst ikke skadet. Litt utklatring på slutten. Snufeste på toppen.
 • Til høyre for dette igjen, rett til venstre for det store flaket, gikk Mette Rye Blind Date i november 2000, ei boreboltsikra rute med grad 6.
 • Rute nr. 7, Sumaren eg vog 50, er 7+.
 • Rute nr. 8, Bjøro Hålands Memorial Pitch er 8-.
 • Rute nr. 10, Slik jeg liker det , er  8/8+.
 • Jon Anders Fredriksen gikk ei ny rute, Ta ti!, i høyre del av veggen i august 2001. Grad 9-. Ruta er en slags variant av det ene prosjektet (rute 12) som er tegnet inn i føreren. Noen nye bolter (rød henger) er plassert.
 • Johan Luhr har gått en forlengelse av Kabang! bort til Slettakraft. Grad 8/8+.
 • Til høyre for Kabang! gikk Lars-Erik Slettakraft, grad 9-/9, i 1999. Borebolter.
Til toppen

1.6 Gravdehaug

Dette feltet ble begynt utviklet av Odd-Roar Wiik og Jon Anders Fredriksen i 2002. Veggen er 30 meter høy og ligger like til venstre for den populære isgardinen på Gravdehaug - bak det nedlagte småbruket like ved veien. Det er fortsatt noen prosjekter her, så vennligst respekter dette. Alle rutene er boreboltsikret og er listet opp fra venstre mot høyre:

 1. Lance Armstrong, 7+; Ole Johan Sæther 2004
 2. Ompa Ola, 7-; Odd-Roar 2002
 3. prosjekt; Kreatør: Odd-Roar
 4. Force Majeure, 8+; Sindre Sæther 2004
 5. Norskeruta, 9-/9; Sindre 5. mai 2004 Bilde
 6. Luhring, 7+/8-; Odd-Roar juni 2004
 7. Telleverket, 8-; Gunnar Karlsen juni 2004
 8. prosjekt; Kreatør: Jon Anders
 9. prosjekt, variant; Kreatør: Jon Anders
 10. Slampeveldet, 8/8+; Odd-Roar 2003
 11. ???, 8-/8; Jon Anders 2002
 12. Sceneskrekk, 8+; Sindre 2003. Kreatør: Odd-Roar
 13. Bunnahabhain, 7; Odd-Roar 2002
 14. Taj Mahal, 8/8+; Sindre juli 2004. Kreatør (noe ulik linje): Jon Anders 

Til toppen

1.7 Bobleveggen

Dette feltet ble begynt utviklet av Odd-Roar Wiik og Lars-Erik Roald i 2000. Veggen er 10 - 15 meter høy og til dels meget overhengende. Flotte ruter med muligheter for klatring selv på regnværsdager. Feltet ligger like ved Verma, et par mil oppe i Romsdalen, bare 5 minutter fra veien. Like før 60-sonen på Verma kan man parkere på en avkjørsel på høyre side. Gå ned traktorveien - hold til høyre ned mot et jorde. Like før jordet går en litt gjengrodd traktorvei ned til venstre til et annet jorde. Gå langs kanten av jordet til du kommer bort til veggen. NB! UNNGÅ Å TRÅKKE RUNDT I ÅKEREN! (Vi trenger ikke flere grunneierkonflikter.) Alle rutene (unntatt 2) er sikret med borebolter. Topo er lagt ut. Rutene er listet opp fra venstre mot høyre.

 1. Boblevann, 7; Odd-Roar, 2000
 2. Beetle, 7+; Odd-Roar, 10. juni 2001
 3. Bad Boy, 6- (miks); Odd-Roar, 2000
  Relativt lett opp til borebolten - kan ledes bare på denne hvis man tåler høyden.
 4. Boblejakkå, 7-; Kim Herje, juli 2005
 5. Bobleblues, 7; Odd-Roar, 2000
 6. Boble-eggen, 7+/8- (miks eller borebolter, 2 varianter); Bjarte Bø, 3. juni 2001
  Denne starter felles med Bobleblues, men går rett opp eggen og deretter risset til topps. Noe lettere hvis man bruker hylla ute til venstre. Den alternative slutten mot venstre gir en helt boreboltsikret, men mindre spennende rute.
 7. Bobleruta, 9-/9; Sindre Sæther, 25. april 2002 (kreatør: Lars-Erik Roald) Bilde
 8. Prosjekt; Åpent (kreatører: Halvor og Odd-Roar)
 9. Ipanema, 8; Odd-Roar, 28. juni 2002
  Felles start med Verma 2000, men den drar ut til venstre ved 3. bolt og fortsetter opp prosjektet til venstre for den bratte baugen.
 10. Verma 2000, 8-/8; Odd-Roar, 3. september 2000
  Jon Anders Fredriksen gikk i 2001 en forlengelse av ruta til et øvre anker - grad 8.
 11. Bare bobler, 7; Odd-Roar, 2000
 12. Rio, 8; Johan Luhr, 7. juli 2002
  Går inn i Copacabana over hylla.
 13. Copacabana, 7; Bjarte, 16. mai 2002 Bilde1 Bilde2
 14. Alle tiders torsdag, 6-; Anne Grete Nebell, 5. september 2000
 15. Langemanns privilegium, 7; Odd-Roar, juni 2006
Til toppen

1.8 Sletta

Jon Anders Fredriksen og Odd-Roar Wiik begynte utviklinga av et nytt felt på Verma i 2001. Kjør opp Romsdalen til Verma. Litt før butikken er det et lite skilt til høyre til Sletta. Kjør denne veien ned til elva og parker her. Veggen kan ikke oversees - knappe 100 meter nedover langs elva. Veggen er omlag 15 meter høy og råbratt. Flotte ruter og muligheter for klatring når det regner. Alle rutene unntatt én er boltet. Topo er lagt ut. Fra venstre mot høyre:

 1. Påstand, 8+; Jon Anders, oktober 2001
 2. Høyvann, 7-; Jon Anders september 2001
  De to første rutene har de to første boltene felles.
 3. Voodoo, 7; Odd-Roar, september 2001
 4. Resistansen, 9-; Odd-Roar, mai 2002 
 5. Baugen, 8; Odd-Roar, september 2001
 6. Høyrebaugen, 8/8+; Jon Anders, mai 2002
 7. Sprellemannen, 8-/8; Odd-Roar, april 2002
 8. Lazy Boy, 8-/8; Jon Anders, april 2002
 9. Statman, 8; Jon Anders, april 2002
 10. (Risset til høyre), 7, nat; Halvor Hagen, oktober 2001
 11. Ingenting, 8; Odd-Roar, april 2002
 12. Samba, 7+; Odd-Roar, april 2002 (nye bolteplasseringer i mai 2003) 
På en 10m høy vegg til venstre for hovedveggen gikk Johan Luhr Just vad du behöver , grad 8 og borebolter, den 28. juni 2002. Til toppen

1.9 Forsamlingshuset

Denne sydvendte, lune klippen har blitt et av de større feltene i Romsdalen. Oppstart var ved Odd-Roar Wiik, Jon Anders Fredriksen og Anne Grete Nebell. Et Nortindkurs i 2005 bidro med mange nye ruter. Det er gått ruter på 2 ulike sektorer med et par hundre meters avstand. For å komme fra den ene sektoren til den andre er det litt klatring, men det er spent opp faste tau. Alle rutene (unntatt 1) er boltet. Klippen ligger såpass langt over elva at bråket ikke er sjenerende. Veggene er opp til 30 meter høye, mens rutene stort sett er rundt 20 meter. Parker ved forsamlingshuset på Verma - ligger på høyre side av veien når man kommer fra Åndalsnes, rett etter kirka. Gå 50 meter ned mot elva og du står på toppen av Hovedveggen. Rutene her er fra venstre mot høyre:

 1. Veggleding, 6-, Åsmund Bjørnstad og Vegar Vereide, 2005
 2. Politi og røver, 6, Halvor Dannevig og Frode ?, 2005
 3. Lillemoll, 6, Nortind, 2005
 4. Sex på galleriet, 6, Nortind, 2005
 5. Sigrid Sletta, 6, Nortind, 2005
 6. Tintin, 7-; Anne Grete, 2003
 7. Nemi, 7+ (lettere for lange);  Anne Grete, 13. juni 2004 
 8. Romsdalsskolen, 7-; Odd-Roar 2003
 9. ???, 7-, Nortind, 2005
  Felles start med foregående rute.
 10. C 6 på Sletta, 7, Nortind, 2005
 11. Olavsdiederet,6+, Ole Haltvik og Tor Olav Naalsund, 2007

Den andre sektoren ligger et par hundre meter lenger ned mot Åndalsnes, litt nærmere elva med start fra en stor hylle. Rutene ligger rett under en høyspentmast. Det er mulig å gå ned til starthylla litt vest for veggen. Dette er også beste retur fra begge sektorene. Fra venstre mot høyre:

 1. Fred i heimen, 8+; Odd-Roar 12. juni 2004
 2. Kompis, 7; Odd-Roar 1. april 2004
 3. Venus, 7; Odd-Roar, 4. juni 2004
 4. Brød eller flatbrød, 7+; Jon Anders 2003
 5. ???, 7-; Jon Anders 2003
 6. ???, 6+; Jon Anders 2003
 7. Bukkespranget; 8-; Jon Anders mai 2004
 8. Orion, 7+; Odd-Roar 5. april 2004
 9. ???, 7-; Jon Anders 2005 (Offwidth, naturlig sikret)
 10. ???, 8-; Jon Anders 4.juni 2004
 11. åpent prosjekt, Kreatør: Sindre
Til toppen

1.10 Fragleberget

Denne til dels meget bratte klippen ligger høyt oppe over Romsdalen i samme område som Skuten. Veggen er sydvendt og skimtes bare såvidt opp gjennom skogen fra veien. Som vanlig er det Jon Anders Fredriksen og Odd-Roar Wiik som har satt i gang - denne gangen med hjelp av Sindre Sæther. De lengste rutene er 30 meter lange, men rutene blir kortere mot høyre. Kjør opp Romsdalen forbi Verma og jernbanebroa øverst i dalen. Ta av til venstre mot Brude. 1,3 km fra E136 skimter du veggen oppe til høyre. Parker i liten lomme på venstre side av veien. Anmarsjen tar 15 - 20 minutter. Rutene er fra venstre mot høyre:

 1. ???, 8-/8; Sindre, 2003
 2. Drukkenbolten, 8-/8; Jon Anders, 2003
 3. prosjekt; Jon Anders?
 4. Dr O, 8-; Odd-Roar, 2003
 5. prosjekt; Jon Anders
 6. prosjekt; Odd-Roar
 7. ???, 8; Sindre, 2003
 8. Sosialister i høyden, 7; Odd-Roar, 2003
Til toppen

1.11 Skuten

Dette er en svær klippe mellom Verma og Bjorli som Odd-Roar Wiik og Kyrre Østbø har begynt å bolte opp - potensialet for nye ruter er stort. Veggen er rundt 100 meter høy, vestvendt med flott utsikt ned Romsdalen. Nederste del av veggen er rundt vertikal, mens over dette kommer et bratt parti med mange små overheng. Her burde det være muligheter for harde ruter! Kjør opp Romsdalen forbi Verma og jernbanebroa øverst i dalen. Ta av til venstre mot Brude og følg veien mot Sandgrovbotnen - hold til høyre inn på anleggsveien. 2,3 km fra E136 ser du veggen oppe til høyre. Anmarsj 10 - 15 minutter. To av rutene går på et stort flak som står lent opp mot hovedveggen. Den til høyre er rundt grad 6, den til venstre kanskje 6+, med en 2. taulengde med grad rundt 7+/8-. Videre til venstre for flaket går en 7- rute og en 6+ rute.  Chris Fossli med flere har gått seks nye ruter i 2003. Det er gått tre ruter til venstre (grad rundt 6- og 6) og tre til høyre (grad 8-, 8 og 7+) for de gamle rutene. Skal komme med flere opplysninger når jeg vet mer.

Til toppen

1.12 Halsa

Dette er en klippe med bare et par ruter på som ikke er tatt med i føreren på grunn av konflikter med en av grunneierne i nærheten. Vi nevner den nå fordi Sindre Sæther har gått Romsdalens vanskeligste sportsrute her i april 2004: Sydvestveien , 9/9+! Ruta er et gammelt prosjekt. Klippen ligger på venstre hånd når man kjører oppover Romsdalen, rett etter den første jernbaneundergangen. Parker bilen ved Statnett sin avkjørsel litt lengre opp i dalen og vis respekt for de fastboende.

Til toppen

1.13 Vengedalen

Skjenehammarn er en nordvendt klippe som ligger like nord for Vengedalsvatnet. Veggen er stort sett litt under loddrett. Sindre Sæther gikk den første ruta her i 2004. Denne oversikten er laget av Odd-Roar.

 1. M&M, 5, Morten Eilevmo 2005, miks(Morten har også gått en direkte variant av denne - ca grad 6)
 2. Kursruta, 5-, Jon Anders Fredsriksen 2005, naturlig
 3. Verpesyken, 7+, Odd-Roar Wiik og Jon Anders Fredriksen 2005
 4. Eldrebølgen, 7/7+, Odd-Roar Wiik 2005
 5. ???, 8-, Henki Flatlandsmo 2005
 6. Prosjekt Odd-Roar
 7. Teflonveggen, 8, Sindre Sæther 2005, miks
 8. Karmakoma, 8/8+, Halvor Hagen 2005, miks
 9. Risset, 7+/8-, Sindre Sæther 2004, miks
 10. Balansekrøll, 8-, Sindre Sæther 2005
 11. ???, 8, Lars Erik Roald 2005
 12. Digimon, 8-, Odd-Roar Wiik og Henki Flatlandsmo 2005
 13. Tyven tyven, 6-, Odd-Roar Wiik 2005
Til toppen

1.14 Trollsvaet

Nytt crag i 2007. Trollsvaet er en nordvendt klippe som ligger 100 meter øst for E136 ved avkjørselen til Trollveggen Camping. Feltet ble utviklet av et Nordtindkurs i 2007.

 1. Fra Bergfrue til Skrukketroll, 5+, Ole Tangen 2007, nat
 2. åpent prosjekt, pusset av Jarle Kalland
 3. Mikk MUK, 5+, Jarle Kalland, miks - 3bb
 4. Troll i ord, 7, Ken Pettersen og Frode Kallandvik, 7bb
 5. Englevinger, 7+, Sigurd Felde, 7bb
 6. Trolleggen, 6, Stig Løland, 6bb
 7. Hakke'spett, 4, Mikael Nerberg, 6bb
 8. Troll i jord, 4+, Mikael Nerberg, 6bb


Til toppen

Kap. 2 Norafjell

 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk ut hyllene til venstre under Storsvaet og gikk et stort riss av grad 5+ i januar 2009.
 • Bjarte Bø gikk en ny førstetaulengde til Fata Morgana den 22. april 2003. Fra under Storsvaet: fortsett bortover hylla (litt klyving) til ei bjørk som står 40m under Fata Morgana. Opp venstrevendt flak og videre rett opp til et riss som skrår mot venstre. Opp dette til løs blokk som stikker ut fra en hylle like under innsteget til Fata Morgana. Grad 6.
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk Påskenøtter , 7-, den 19. april 2003. Ruta følger et riss skrått oppover mot venstre og befinner seg til venstre for Risset (rute 14) i nedre del av veggen.
 • Samme dag gikk Sindre og Ole Johan også en utstegsvariant til Via Grünero - det tydelige risset opp mot venstre over 1. standplass. Opp på svaplate og deretter forbi det markerte overhenget. Ca 45m og grad 6.
 • Bjarte og Odd-Roar Wiik gikk ei ny rute på Storsvaet, mellom Via Grünero og Sirkeline, den 20. juni 2001. Ruta starter opp et rotete dieder opp til en stor blokk på ei skråhylle. Derfra opp til bunnen av det store risset til standplass. Deretter opp risset og felles med Sirkeline videre til topps. Grad 6 opp til risset og litt lettere (6-) videre oppover. Navnet får vi komme tilbake til...
 • Fata Morgana må være en av de drøyeste 6+/7- rutene i dalen - men ei fin rute i alle fall.
 • På Storsvaet har Lars-Erik Roald og Cato Fostervoll gått Skjebneseilasen i 1999, ei naturlig sikra rute med samme start som Sirkeline. Fortsetter rett opp ei tynn risslinje ved den første traversen på Sirkeline. Grad 7+ og ikke for de nervesvake.
 • Bjarte gikk en 6+  variant til Sirkeline i 1999 - rett opp et riss fra den første standplassen på topoen. Ei naturlig linje som anbefales.
 • Lars-Erik og Bjarte gikk ei ny rute på Storsvaet i 1999: Skjoldet. To taulengder - den første felles med Future Games. Deretter rett opp via et overhengende riss. En borebolt og foreløpig grad 8/A0. Sindre gikk ruta i fri i 2008. Grad 8+.

Til toppen

Kap. 3 Hornaksla

3.1 Svaet

 • På Boschveggen byttet sivilarbeider Odd-Roar Wiik i 2000 ut alle de gamle Petzl boltene til høyre for Diederet.
 • Rute 13, Fantomas, er 8+. Denne ruta ble reboltet av Bjarte Bø i mai 2002.

3.2 Hovedveggen

 • Sindre og Ole Johan Sæther har gått to nye ruter opp fra Andrerampa i 2009. Den ene går opp fortsettelsen av Jiffy Pot med grad rundt 6+, mens den andre går like til venstre for Sjefsgrøfta og har en del sekserklatring, men med en avslutning gjennom et tak på rundt grad 8...
 • Sindre Sæther gikk Super Crack i fri sammen med Ole Johan Sæther i juni 2008. Det rapporteres om tung bryting og grad 8-.
 • Ole Johan og Sindre gikk ei ny rute på Hornaksla fra Første- til Andrerampa til høyre for Shangri-La (sommeren 2007). Går gjennom et stort tak med et par bolter og klatring på åttertallet.
 • Jarle Kalland og Sindre gikk ei ny rute et godt stykke til venstre for Gråstenk sommeren 2007. Veldig tydelig linje over Vannveien. Følger et vannsig, så ruta blir neppe en klassiker.
 • Henki Flatlandsmo gikk en ny rute på Hornaksla 25. september 2005. Ruta går omtrent midt mellom Fredag den 13. og Desserten med start fra en rampe som skrår opp mot venstre. Tre taulengder med gradene 6+/A1, 5+ og 6. Første taulengde er sikret med sju borebolter og diverse små kammer og vil nok ha en frigrad på åttertallet et sted. Ruta heter Spiderman. Noen longlife bolter sto i ruta fra før. Topo kommer senere.
 • Sindre Sæther og Odd-Roar Wiik har gått ei rute gjennom taket til høyre for Jugoslavruta (9. juli 2004). Første taulengde går opp de fine rissene til høyre for Jugoslav til stand på liten hylle før taket - grad 6. Deretter kort taulengde gjennom taket (2 borebolter 8/8+) til stand i horisontalt riss. Deretter følges Jugoslavruta (retur er mulig fra 2. standplass på La Sagrada Familia).
 • Odd-Roar Wiik og Patrik Fransson har byttet noen bolter og hengt opp kjetting på rappellruta langs Jugoslavruta i 2000. Bjarte Bø og Odd-Roar har oppgradert rappellruta helt til høyre på Førsterampa i 2001. Vær oppmerksom på at den siste rappellen er lang - med to 50 meters tau må du muligens gå av på en av de store steinene som ligger på bakken.
 • Samantha er gått i fri - muligens allerede i 1987 av Arnstein Myskja og G.Wickham. Graden er 6+. Cruxtaulengden er veldig fin og løser seg greit når man klatrer risset til venstre i toppen. 2.taulengde på det direkte innsteget er litt tynt sikra.
 • Chang er gått i fri av Bjarte og Lars-Erik Roald 10. mai 1999. Kan gåes i to taulengder. Første taulengde, opp til taket, er 6-, den andre er 6+. Lite dødpunkter på denne ruta.
 • Desserten er vel neppe mer enn 6 etter at den ble renska.
 • Det er gått ei ny firetaulengders rute mellom Gravrammer og Lava (ja, den opplagte linja...ender opp på innsteget til Sataniske Vers). Ruta heter Tsavagattaq og ble gått av Patrik, Kalle Grahn og Odd-Roar den 14. mai 1999. Graderingene er 6+, 6+, 5+ og 4+. Første taulengde har et artig, men tungt crux i et overhengende dieder.
 • Fredag den 13. ble gått i fri av Bjarte og Odd-Roar den 21. mai 1999. Graderingene på taulengdene er henholdsvis 6+, 6+, 6 og 5. Ei rute for spesielt interesserte. Starten er tegnet inn feil i føreren - ny start er tegnet her.
 • Henki Flatlandsmo og Odd-Roar gikk Sort gull i juni 1999. Ruta starter opp det hengende diederet like til venstre for innsteget på Gravrammer. Videre opp til stand på hylle (6, 30m). Fortsett opp dieder mot venstre, så eventuelt opp og klipp bolten og ned igjen før man går mot venstre og opp til riss som følges skrått opp mot venstre til stor hylle og standplass (6+, 50m). Deretter opp venstrevendt dieder og så ut en rampe mot høyre. Klatre et kort, usikret sva med riss, så mot venstre under overlapp. Fortsett opp ved riss som går skrått opp mot venstre. Deretter travers til høyre på svahylle til standplass med to bolter (6+, 40m). Videre rett opp til rampe mot venstre til dieder. Opp diederet og deretter usikret svatravers mot høyre til riss. Opp riss og dieder til det store taket. Til høyre under dette og opp dieder til Førsterampa (6+, 50m). Mye fin klatring, men de to øverste taulengdene er relativt seriøse. Bilde er lagt ut.
 • Oscar Hovde og Lars-Erik repeterte Super Crack i 1999. Den ble gått i fri bortsett fra et par fall på to av taulengdene, og de anslo at frigraden ville bli 7+. Det rapporteres om en psykende svatravers under de øverste takene som kunne hatt godt av en borebolt. 
 • Bjarte og Ole Haltvik gikk Mini Crack, ei usammenhengende risslinje på veggen rett til høyre for Super Crack den 25. juni 1999. Tre taulengder, grad 7-, 7- og 6-. Flott klatring, selv om de to 7- partiene kunne vært bedre sikra. Topo og bilde er lagt ut.
 • Bjarte og Kyrre Østbø gikk Vampyrjegeren i fri den 27. juni 1999. Grad 6+. (6, 6+, 2, 5-, 6+, 6-, 6 og 6-)
 • Bjarte og Ole gikk fortsettelsen av Kalle Kamin til toppen av veggen den 12. september 1999. Dette er Sjefsgrøfta (5, 6+, 5+, 7-/A0, 3), kanskje den største linja på Hornaksla ;-) Cruxet er et overhengende dieder med et riss av respektabel størrelse i bunnen - og nesten alltid vått.
 • Portaledger på Hornaksla er ikke dagligdags, men sommeren 2000 kunne man beskue dette sjeldne fenomen i halvannen uke! En gjeng spanjoler, Iban Bessa, David Palmada og Marc Sabata, hamret seg opp Water Wall fra 1. til 11. august 2000. Ruta starter opp Førsterampeinnsteget og går deretter ei ny linje mer eller mindre rett opp til høyre for Vampyrjegeren og videre helt til toppen av veggen. Mesteparten av klatringa har vært teknisk, og det har blitt borret en helt utrolig mengde hull til bolter, rivets og bathooks. Til og med Førsterampeinnsteget, som mange soloerer for å komme opp på Førsterampa, har blitt 'velsignet' med noen nye bolter. Ruta er gradert til A5, men etter å ha rappellert ned en av A5-taulengden betviler jeg dette. De har rett og slett bathooket opp 15 meter blank vegg - for det meste sva. Det er muligens 1 naturlig plassering på hele taulengda (god kamsikring); resten er hull borret med 30 til 60 cm mellomrom pluss noe lett svaklatring på slutten sikret med borebolter! Denne taulengden kunne for øvrig vært omgått helt i fri, tror jeg - eventuelt med ett teknisk punkt. Ja, ja....
 • Bjarte og Anne Grete Nebell gikk Nandrolon den 29. september 2000. Dette er ei linje som går 10 meter til høyre for Gravrammer opp fra Førsterampa. Det er mange som har kikket på det nydelige risset når de har klatret Gravrammer, og vi kan bare bekrefte at det er utrolig flott. Ruta starter opp gjennom et lite overheng og opp til ei rampe (20m, 5+). Deretter rett opp veggen, først opp et dieder, så det markerte risset som blir temlig tynt i toppen. Stand i renne med blokker (40m, 7-). Traverser 10 meter mot venstre; deretter krevende klatring opp dieder-/rissformasjonen som skrår mot høyre opp til det lange taket like under Andrerampa. Stort taudragspotensiale. (50m, 6+) Taket rundes til høyre. (20m, 5+)
 • Bjarte gikk en utstegsvariant til Dagen Derpå den 9. mai 2002. Varianten heter Aspirin og følger et riss som ender på nest øverste standplass på Jugoslavruta. Omlag 40 meter og 5+. 

Til toppen

Kap. 4 Vengedalsområdet

Her er det noen vinterbestigninger som vi ved en feiltagelse har tillagt Oskar Mork.

 • Først Vesteggen på Kvanndalstind som ikke ble gått til topps på den nevnte turen.
 • Nordveggen på Romsdalshorn ble først gått om vinteren av Trygve Bersås, Arne Næss (Molde) og Ole Simenstad i april 1952.
 • I ruteoversikten står dessuten Oskar og Bjarne Ugelvik oppført med første vinterbestigning av Sør(-vest)veggen på Romsdalshorn, noe som ikke stemmer. Denne ble først gått av Per Harvold og Åge Stavran i april 1952. Vi beklager feilene!

4.1 Vengetind

 • Olav Båsen og Arnstein Myskja var for øvrig de første som gikk sydveggen på Store Vengetind om vinteren i januar 1986.
 • Bjarte Bø gikk ei ny rute i sydveggen på Store Vengetind 4. juli 1999. Ruta heter Menneskelig mulig (grad 5+) og starter fra toppen av Vesteggen. Traverser inn i sydveggen på store grushyller bort til stor, frasprengt blokk. Opp naturlig drag. Deretter mot høyre til to parallelle diedre som skrår mot venstre. Opp her og fortsett den naturlige linja i riss og diedre. Et lite rasområde klatres i høyrekant før man skrår mot høyre og bort til en felles avslutning med Sydveggruta. Omtrentelig linjeføring er stiplet på bildet. Dette er en ypperlig rute for dem som har litt tid til overs etter å ha gått Vesteggen eller Drømmediederet. Sydveggen er fin og bratt og gir flere taulengder med vedvarende klatring.
 • Ole Johan og Sindre Sæther gikk Praktpump i fri den 5.august 2002. De kunne rapportere om en flott rute og vanskeligheter rundt grad 7 på cruxtaulengda. Sindre har tegnet en oppdatert topo for ruta.
 • Henki Flatlandsmo og Halvor Hagen gikk en 2 taulengders (120m) miksrute i nordveggen på Store Vengetind den 13.november 2002. Anmarsj som for Normalveien nesten opp til Nordryggen. Ruta går i veggen til høyre. Dette er en linje langt til venstre på hammeren. Starter opp et høyrevendt dieder med litt is nederst. Omtrentlig grad M4+.
 • Halvor og Andreas Haslestad gikk østryggen på Vengetind i november 2002. Dette er sannsynligvis første vinterbestigning av denne ruta.

4.3 Romsdalshornet

 • Olav Båsen og Iver Gjelstenli fikk første vinterbestigning av Sydeggen på Litjehornet 26. mars 1986. Dette var nye opplysninger for oss, men bedre seint enn aldri.
 • Iver Gjelstenli og Bjørn Magne Øverås gikk ei ny rute i østveggen på Romsdalshornet 16. august 1999. Ruta heter Nyfiken gul og starter fra ei hylle oppunder og til høyre for Den gule flekken. To korte taulengder diagonalt mot høyre (5+). Videre lettere terreng fire taulengder rett opp til toppen.

Til toppen

Kap. 5 Mongejura

 • Ny rute på Mongejura. Borreguet Pinxo (hva nå det måtte bety...) ble gått av Carlos Garcia Ayala, Jordi Servosa Roca og David Font Ventura i løpet av 7 dager sommeren 2004. Opplagt linje like til venstre for Costa Brava - sannsynligvis felles med Sydpilaren helt i toppen. Forholdsvis mye teknisk klatring - grad 6+ og A3+. Foreløpig topo er lagt ut.
 • Bjarte Bø og Sindre Sæther gikk Costa Brava i fri den 31. mai 2004. Graden er rundt 7. Omtrentelig grad på de 10 første taulengdene er 6+, 5-, 6+, 6+, 6+, 6, 5+, 6+, 7, og 6. Vedvarende klatring med få dødpunkter. Ruta er preget av dårlig / tvilsomt fjell, og enkelte taulengder er temlig mosete.
 • Fire tyskere har gått ei ny rute på Mongejura, Grand with Four, til høyre for Sydpilaren. En litt uvanlig stil i Romsdal med minst 1 borebolt på hver standplass, men kanskje det fører til at ruta blir populær - hvem vet. Ruta ble gått den 6. og 7. august 2003 av Axel Grusser, Jürgen Höfer, Paul Sass og Sebastian Wolf. 31 taulengder hvorav 17 er på 4-tallet og under, 4 på 5-tallet, 8 på 6-tallet og en hver på 7- og 7. Originaltopo i pdf-format kan lastes ned her
 • Halvor Hagen og Odd-Roar Wiik gikk Markens Grøde på pilaren til høyre for sydveggen i løpet av 5 dager i januar 1999. Ruta er på 10 taulengder og gradert 5/A2+.

Til toppen

Kap. 6 Trolltindene

6.3 Semletind

 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk en variant av den gamle tsjekkiske vinterruta i fri i juli 2008. Følger denne inntil den går sammen med Gammelt nytt. Derfra en variant til høyre med grad 8. Resten ligger rundt grad 5 og 6.
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk ei ny rute i Semletindvegggen 2.-3. juli 2008. Ruta går opp til høyre for Gammelt nytt i et parti hvor det har vært gjort et forsøk tidligere (et par gamle borebolter). Mange tynt sikrede taulengder. Ruta ble gått i fri med en grad rundt 7+.
 • Ole Johan Sæther og Sindre Sæther gikk den gamle A4-ruta Amatt-Baillie i fri på 1 dag i begynnelsen av juli 2007. Vedvarende og fin klatring opp til solid grad 7. De første taulengdene er ofte noe våte.

6.4 Trollryggen

Litt utfyllende opplysninger til østpilarruta. Det er stort sett greit å finne veien, men det er to steder hvor man fort kan gå feil. Det ene stedet er helt i starten når man traverserer ut på pilaren fra svaene under Stabben. Først skal man til toppen av de lyse svaene - opp langs høyre side av bekken. Deretter traverseres det rett ut mot høyre. Her er det lett å ta opp for tidlig - noe som vil gi dere rutas crux umiddelbart. Man skal langt ut mot høyre før man klatrer opp! Det andre stedet er etter den store 'hula'. Gå helt opp til høyrekant av 'hula', opp en liten hammer til et hyllesystem mot høyre. Følges en taulengde mot høyre inntil det dør ut. Fortsett skrått opp mot høyre til en overlapp (bilde) som går over i et veldig fint dieder som klatres til topps (grad 6) til stand på ei lita hylle til høyre. Så traverseres det rett  ut mot høyre forbi et dieder. Deretter opp en liten hammer og skrap deg inn på et sva, 5+. Fortsett mer eller mindre rett opp - riss, diedere og flak avbrutt av hyller, ett sted 5+ ellers lettere.
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk Minneruta i fri i begynnelsen av august 2009. Kommer tilbake med mer info senere.

6.5 Trollveggen

Vi har lagt ut litt info om raset i september 1998 pluss et bilde.
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk Franskeruta i Trollveggen i fri 7. og 8. august 2009. Ruta ble gått med en variant forbi de tekniske partiene fra forrige forsøk, og de mente graden på ruta var 8-. Avslutning opp den polske varianten med utsteg i Rimmon-skaret. Håper å kunne komme tilbake med topo senere.
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk Franskeruta på 48 timer (bil til bil) med start 3. juli. Ruta ble gått i fri opp til over de store takoverhengene med klatring opp til (minst?) grad 8. Etter takene var det noe problemer med å finne veien, og det endte med en del teknisk på et par taulengder på den polske varianten før de avsluttet opp Norskeruta de siste taulengdene (gikk tom for vann - og generelt slitne). Sindre ledet alle taulengdene - en prestasjon som overgår alt annet som er gjort innen friklatring i fjellet her til lands såvidt jeg kan skjønne - og det inkluderer utlendinger i Norge!
 • Sindre og Ole Johan Sæther gikk Norskeruta i fri i juli 2008 på ca 21 timer. Grad 7-. Denne ruta ble gått med bare ett fall for et par år siden av Tor Solholm og Øyvind Høgset, men altså nå for første gang helt i fri.
 • Suser gjennom Harryland fikk sin første vinterbestigning i midten av mars 2007. Ruta ble gått av Sigurd Backe, Rolf Bae, Sigurd Felde og Trym Sæland.
 • I mai 2003 raste det ut et stort flak i venstrekant av Död åt alla. Flaket er anslått til å være over 4000 kvadratmeter i overflate og flere meter tykt. Jeg tror at raset berører Död åt alla i 10., 11. og litt av 12. taulengde, men det er vanskelig å si dette helt sikkert. Bilde er lagt ut i galleriet.
 • Rimmonruta fikk sin første bestigning etter raset i '98 i løpet av 4 dager i februar 2003. Laget besto av Christophe Dumarest, Francois Dupety og Didier Jourdain. Det ble gått 7 nye, relativt seriøse taulengder opp gjennom rassonen. Gradering i dette partiet: 6 og A2.
 • Norskeruta ble gått for første gang om vinteren i februar 2003 av tre franskmenn, Jean Francois Reffet, Aymeric Clouet og Arnaud Drouet. De brukte ca. 4 dager etter å ha lagt opp 500 meter faste tau.  To andre lag fulgte med bare få dagers mellomrom.
 • Det har blitt observert flere borebolter på Norskeruta. En av boreboltene senker sannsynligvis vanskelighetsgraden på hele ruta der den er plassert midt i cruxet. Oppfordrer kommende bestigere til å fjerne alle bolter. Dette er jo litt tragisk på ei rute som er såpass viktig i norsk klatrehistorie og som ble gått helt uten borebolter, såvidt jeg vet.
 • To svensker gikk Svenskeruta i løpet av tre dager i august 2002. De mente 12. taulengde var ødelagt av raset i '98. Den nye taulengden var både løs og svært vanskelig kunne de fortelle. NB! Ruta ble repetert igjen av noen tyskere i 2003. De mente alle taulengdene over Terassen var intakte (inkludert 12.) Det var de to taulengdene under Terassen som bar mest preg av raset, men ingenting var ødelagt.
 • Det har gått et ras i øvre del av Trollkjerringruta. Et område rundt slutten av 19. / begynnelsen av 20. taulengde befinner seg nå nede i dalen. To nye (korte) taulengder ble gått i juli 1999 av Bjarte Bø og Torkel Røisli til høyre for raset. Disse taulengdene var usedvanlig løse og ble ikke gått i fri (anslått grad C3 - uten hammer - Lowe Balls e.l. er kjekt å ha). Korrigert topo er lagt ut. Boreboltene som har blitt satt etter førstebestigninga, ble fjernet på led (5 stk. på ruta og 1 på intro). Ruta egner seg helst for spesielt interesserte, men det er ingen unnskyldning for å plassere nye borebolter her! Bilder fra turen er lagt ut.
 • Et svensk lag prøvde seg på Raspberry Dream sommeren 2000. Ruta var grei opp til hylla etter 10. taulengde. Over dette så det ut som om det var gått et ras på anslagsvis 50 x 100 meter. De snudde etter å ha gått en taulengde i dette området på grunn av for lite utstyr til teknisk klatring. Boltene på ruta begynte for øvrig å bli temmelig rustne.
 • Et russisk lag fra Sibir har gått ei ny rute i Trollveggen! Krasnojarskruta (03.-22.februar 2002, 25 taulengder, grad A4+) starter opp mellom Franskeruta og Norskeruta og går separat helt til den kommer inn på 18. taulengde av Arch Wall. Med unntak av en variant i 22. taulengde, følger ruta Arch Wall til og med 28. taulengde. Derfra tar ruta rett opp det som skal ha vært Ed Drummonds drømmeavslutning på Arch Wall. Her får man bratt klatring nesten helt til topps - i motsetning til de andre rutene i dette området som går opp lettere partier på begge sider. Klatrerne het: Vladimir Arhipov, Sergey Cherezov, Evgeny Dmitzienko, Oleg Khvostenko, Anton Pugovkine og Pavel Zakharov. Topo er lagt ut.

6.6 Brudgommen

Et lag som prøvde seg på Crack'n Dutch i 1999 mente at ruta var veldig løs, og de endte med å traversere over til Østpilaren og deretter avslutte opp Fivaruta.

6.7 Store Trolltind

 • Sindre Bø og Terje Ormset Olsen gikk i 1999 ei ny rute på Søstrene som har fått navnet Pilar-Guri. Ruta er 8 taulengder og grad 4+. Omtrentelig linjeføring er tegnet inn på bildet.

6.9 Adelsfjell

 • Her har vi stiplet inn på bildet omtrent hvor ruta går.

Til toppen

Kap. 7 Isterdalen

7.2 Kongen

 • Robert Burak og Tomasz Szpor gikk østveggen på Kongen via Originalruta 6. - 7. mars 2009. Tror dette er første vinterbestigning.
 • Anders Lundahl og Eva Selin gikk en rute i sydveggen på Kongen den 24. juni 1986. Ruta starter mellom de to andre rutene i veggen og avslutter midt igjennom toppveggen til venstre for de andre rutene. Omlag 10 taulengder og grad 6-.

7.3 Dronninga

 • Bjarte og Halvor gikk Østveggen på Dronninga i januar 2009. Antakelig første vinterbestigning.
 • Her har vi tegnet inn et mer naturlig veivalg på Østeggen.

Til toppen

Kap. 8 Isfjorden

8.1 Klauva

 • Nils Nielsen og Eiliv Ruud gikk Fjellros i desember 2007.
 • Nils gikk isen mellom Storpillaren og Veslepillaren og videre opp renna og veggen til toppen av Klauva i desember 2007.
 • Festivalruta fikk sin første vinterbestigning 30. november 2002 av Bjarte Bø og Anne Grete Nebell.
 • Bjarte gikk en ny rute på Veslepilaren 14. august 2004. Ruta går opp den opplagte linja til høyre for Litago. Rundt 5 taulengder. Etter to taulengder kommer man til selve Veslepillaren som klatres i høyrekant, mer eller mindre på eggen. Deretter rett opp til toppen av ryggen via lite dieder etterfulgt av et stort dieder. Ruta heter Largo, og graden er rundt 5+. Fin start, men taulengdene opp Veslepilaren er preget av tvilsomme blokkoppstablinger. Det kan være et godt alternativ å følge Litago i dette partiet.

8.2 Juratind

 • Nordøstryggen ble gått om vinteren i 1957 av Alf Bækkelund og Arne Næss (Molde).
 • Iver Gjelstenli og Bjørn Magne Øverås gikk ei ny rute 20. august 1999, Sørveggen. Innsteg fra øst. Opp på hyller som kan gåes uten problemer inn i sørveggen nesten helt bort til Søreggen. Derfra en 50-meters taulengde som mot slutten følger dieder/kamin rett opp til ryggen mellom toppene. Derfra ca. 30 meter lett klatring rett opp til hovedtoppen (sørtoppen). Punkter av grad 4+.
 • Ole Johan og Sindre Sæther gikk i august 2002 Østveggen på Juratind. 2 taulengder med klatring med et 7+ riss som høydepunkt. Ruta går i en bratt vegg og er visst litt løs - men 7+ partiet er relativt fast. Anmarsjen er som kjent respektabel!  Topo er lagt ut.

Til toppen

Kap. 9 Eresfjord

9.1 Goksøyra

 • Nastassja kan være vanskelig å finne med topoen i boka. Oppdatert topo er lagt ut.

9.2 Andre områder

 • Ny rute på Giro-svaet, svapillaren til høyre for Ulvesvaet. Sju taulengder (50m taulengder) hvor den første er naturlig sikret med 5-6 kamsikringer. Resten av ruta er boltet med rappellfester på standplassene. Ruta heter Giro d'Italia og ble fullført av Iver Gjelstenli og Bjørn Magne Øverås 13. juli 2003. Graderingene er 3+, 5+, A0 (punkt), 6+, 5+, 4+ og 6+.
 • Til høyre på Giro-svaet er det kommet en totaulengders rute, Giro d'Eresfjord. Denne er i sin helhet sikret med borebolter og har rappellfester på standplassene (50m taulengder). Graderingene er 6 og 7-. Kreatør: Iver. Gått første gang av Iver, Einar Engdal og Bjørn Magne 12. september 2003. Første gang i fri: Bjørn Bergsvik og Iver 28. september 2003.
 • På Hakuna Matata har førstebestigerne i april 2004 satt en ekstra bolt for å fjerne et litt ubehagelig run på 1. taulengden.

Til toppen

Kap. 10 Andre områder


Til toppen

Kap. 11 Isklatring

11.1 Romsdalen

 • Sigurd Felde og Anders Mordal gikk to ulike varianter på den opplagte islinja til venstre for Vårfornemmelser i 2009.Brattislava er hovedlinja (Is6) mens Istanbul går ut istappen til høyre (Is5).
 • Henki Flatlandsmo og Eiliv Ruud gikk islinja til høyre for Vårfornemmelser i 2009. Vinterfornemmelser, 4 taulengder, Is4+ M3.
 • Nils Nielsen og Eiliv Ruud gikk den opplagte is- og mikslinja helt til høyre i sydveggen på Mongejura i 2009. Først opp i en slags diederformasjon deretter opp renne til avslutning ute på ryggen mot Mongehamrane. 10 t.l. Nødutgang Is5 og M6+.
 • Bjarte og Eiliv fikk omsider gått den beryktede Døttefossen i 2009.
 • Sigurd Backe, Bjarte og Sindre Sæther gikk Leirgrova i januar 2009. 3 t.l. med is resten snø, Is4+.
 • Bjarte og Henki gikk en variant av Skipsbaugen 31. desember 2008. Før den øverste taulengden traverseres det 7 meter til venstre på en hylle. Deretter opp is til en felles avslutning med opprinnelig linje. Men varianten reduserer vanskelighetsgraden på hele fossen til Is4+. Skipsbaugen er for øvrig sjeldent vanskeligere enn Is5.
 • Nils Nielsen og Eiliv Ruud gikk i desember 2008 en linje til venstre for Horgheimsrenna. Separat start like til venstre for den markerte isen. Snø og miks. I det slake partiet ovenfor - ut mot venstre og gå isen til venstre ca 3 taulengder. Ut i vår hage, Is5 M3.
 • Sigurd Backe og Odd-Roar Wiik gikk i desember 2008 en renne til høyre for Framhald. Totalt 5 taulengder hvor den siste er miks. Svenskemysteriet, Is4 M5.
 • Nils og Eiliv gikk 12. februar 2008 den markerte linja til høyre for Grønnfonngjelet. Kaminen langt nede ble omgått med is og miks til venstre. Lokal oppvarming, Is4 M3.
 • Bjarte og Eiliv gikk ei ny frittstående søyle, Spinal Tapp, på Rødstøl den 10. februar 2008. Spenning i hverdagen.
 • Henki og Odd-Roar Wiik gikk linja til venstre for "Borte bra..." i januar 2008. 3 t.l og Is4+.
 • Bjarte og Eiliv gikk Borte bra, hjemme best ved Gravdehaug i desember 2007. Markert foss opp til høyre for toppen av Gravdehaugsfossen. 5t.l. og Is5+.
 • Nils og Eiliv gikk ei ny mikslinje til venstre for Fjellros. Hvorfor faen er ikke denne gått før? 5 t.l. og grad Is4 M4+.
 • Nils gikk isen i hjørnet til høyre for Banjostrengen i desember 2007: Banjo-Kari.
 • Henki gikk den mest markerte linja opp fra utkikksplassen under Trollveggen opp mot vestveggen av Romsdalshorn. Videre ut mot venstre med avslutning opp til Gapet og nordveggen på Hornet. Gått i desember 2007.
 • Eiliv gikk Holerenna til høyre for Heens renne i mars 2007. 4t.l. og Is4+.
 • Eiliv gikk renna med de store klemblokkene til høyre for tunnellinnslaget ved Romsdalshorn. Horer og halm, 5 t.l. og Is4.
 • Mie Kastet og Odd-Roar Wiik gikk isen opp fra renna over Setnesmoen i 2007.Tjuvperm , Is4, med retur ned til høyre til renne. 1 rappell.
 • Eiliv gikk Z-linja fra Romsdalen opp mot Olaskarstind i mars 2007. Ruta følger ramper på kryss og tvers gjennom en bratt vegg inntil et bratt isparti må forseres. Grad Is 4+, 1 t.l., 1100m.
 • Henki og Eiliv gikk Natteravner lengst til høyre på veggen under Norafjell. Grad Is4+ og 5 t.l. For øvrig samme dag Eiliv gikk z-renna!
 • Mie, Odd-Roar og Micke Sundberg gikk Prince Mild 20. februar 2007. Dette er den opplagte linja på Flatmark mellom KOLS og det store hullet i fjellet. 5 t.l. med variert klatring på snø og is, grad Is4. Noen sikringer i fjell og retur med rappeller fra trær til venstre for isen.
 • Bjarte og Henki gikk ei ny rute på Nesaksla i midten av februar 2007. På Aksla hver dag er den opplagte linja over boligfeltet på Bjørmosen. Noe scrambling opp til markert is. Deretter 7 t.l, Is 5. Retur med rappell til venstre for isen (eller eventuelt turstien!).
 • Mie og Odd-Roar gikk Mellomisen 10. februar 2007. Dette er en renneformasjon til venstre for Lille Helvete som ble gått i 4 t.l grad Is3 med en og annen sikring i fjell. Retur med rappeller ned skogen til høyre for isen.
 • Bjarte og Henki gikk ei ny islinje oppe i Grønfonngjelet på Flatmark. X-man, grad Is5, er et delvis skjult vestvendt "sidegjel" med 6-7 taulengder is og en del snø i tillegg. Omlag 1100 meter høydeforskjell.
 • Tor Solholm og Ole Tangen gikk ei ny isrute på Flatmark den 3.mars 2006. Bambi er den meget markerte linja høyt oppe på veggen rett til høyre for Rangågjelet. Ruta er 8 taulengder og graden ble satt til Is5+. Totalt rundt 900 meter høydeforskjell.
 • Anders Mordal og Lars Flatø Nessa gikk ei ny islinje i Romsdal 26. februar 2006. Ruta ligger på motsatt side av dalen i forhold til Jernbanefossen og har en lang, iøynefallende søyle som det mest markerte kjennetegnet. Snåtten - 4 taulengder og grad Is5.
 • Bjarte og Tor gikk ei ny islinje på Skiri den 25. februar 2006. Ruta heter KOLS og er den gule fossen rett til høyre for Skirifossen. 6 taulengder og grad Is5-. Se bilde.
 • Det har blitt gått 4 nye miksruter i januar 2006 ved Rødstøl. Feltet ligger midt i syninga på andre sida av elva like før man kommer til Rødstøl. Kjør over elva ved Rødstøl på veien over til Brulia og gå nedover langs elva. Dette er ei hule hvor det enkelte år finnes en stor søyle (nevnt lenger ned). I år har ikke denne kommet ned, men det er gått to ruter med felles start fra en issøyle innerst i hula. Halvor Hagen har gått ruta til venstre, grad M8. Samme grad har Henki satt på den høyre ruta. Lenger til høyre er det gått to ruter til med felles start på en kort, feit is og deretter opp en vegg med varierende mengde is. Halvor har gått den til venstre med grad rundt M7 (lettere etter hvert som isen vokser), mens Kyrre Østbø har gått den høyre med grad M6. Alle rutene her på Rødstøl kan ha bruk for en og annen isskrue i tillegg til boltene som er satt.
 • Bjarte og Halvor gikk ei ny islinje ved Flatmark den 5. januar 2006. Fossen er svært tydelig fra veien der den kommer ned like til høyre for der høyspentlinja kommer ned fra fjellet. Innsteg fra en stor snørampe. Dette er kanskje den mest vedvarende islinja som er gått i dalen med mye bratt klatring. 8 taulengder og grad Is6. Se bilde.
 • Henki og Kristen Reagan gikk den markerte islinja i høyrekant av hovedveggen på Hornaksla den 4. januar 2006.
 • Bjarte og Halvor gikk ei ny islinje den 31. desember 2005. Ruta går opp en smal renne i den bratte nordøstvendte veggen på Norafjell med kort anmarsj fra veien. Ruta er på 6 taulengder og byr på artig, opptaksvis klatring. De vanskeligste partiene var på 4. og 5. taulengde ved overganger fra is til snø. Graden (Is5-) vil derfor variere en del med forholdene.
 • Henki og Tor gikk ei ny islinje i Romsdalen den 7. desember 2005. Ruta heter Caterpillar og går opp til høyre for kraftverktunnellen under Romsdalshorn. Dette er den høyre av to linjer som ender på en stor avsats midt oppe i veggen. Retur ned renneformasjon til venstre. Ruta er omlag 8 taulengder lang og graden ble satt til Is4+. På grunn av manglende is ble et par opptak (blant annet starten) omgått på fjell.Se bilde.
 • Bjarte gikk ei ny miksrute ved Gamle Kyllingbru den 16. mars 2005. Ruta går på den øverste veggen, rett under Brødrene Brøste-fabrikken og 10 meter til venstre for Rauma 2000. Gå inn hylle fra høyre - ruta starter rett til venstre for ei stor bjørk. Opp feit is - deretter et flak til en hvil blant blokker. Fortsett opp den bratte veggen forbi en borebolt. Avslutning på is. Iditarod er 20m lang og foreslått grad M7+.
 • Henki gikk ei ny miksrute ved Purkhola den 27. februar 2005 - på vestsida av elva. Stiv som en stokk er et alternativt innsteg til Villpurka. Start til venstre for fossen opp forbi 5 borebolter og ut til høyre til ei hylle med is. Herfra følges hovedfossen til topps. 30 meter og grad M6.
 • Bjarte og Henki gikk ei ny miksrute i februar 2005, Moses, ved Purkhola - på vestsida av elva. Ruta går 100 meter til høyre for Villpurka - rett til venstre for den første store fossen når man kommer oppover langs elva fra Rødstøl. Tre borebolter på den første bratte veggen. Deretter ut på istapp og rett opp lettere is til takoverheng som omgåes til venstre opp til stor furu. Et par isskruer, noen aliens og noen middels store kiler kan være kjekke på det øverste partiet. 25 meter og grad M7-.
 • Bjarte gikk ei ny linje til høyre for Framhaldsrennene den 20. januar 2005. Opp tydelig renne med et par opptak på fjell og is i starten. Etter stort snøfelt - følg den opptaksvise islinja rett fram opp til bratt vegg. Følg deretter snørenne opp mot høyre med et parti is i toppen. Der renna slutter: ut til høyre - snøbakke til topps. Leggpump, 1100m, Is3+
 • Bjarte gikk ei ny 250 meters islinje ved Skiri den 6. mars 2004. Ruta går i den venstre sideveggen til renna med den store klemblokka (til venstre for Kvernagrova). Vekselvis bratt snø og is i starten. Fortsetter opp tynn is på et bredt sva før isen bratner til et kort vertikalt parti og deretter smalner til 1 meters bredde. Avslutning med 10 meter miksklatring for å komme i land oppe på fjellet. Navnet er Vårfornemmelser og graden Is5-/M4. Retur: opp på fjellet og ned renna til høyre. Total høydeforskjell 800 meter.
 • Stephane Husson boltet opp ei ny miksrute i Purkhola i mars 2003. Graden er M6 og starten er felles med Skrælingen; deretter opp til venstre og ut på isen.
 • Guy Lacelle gikk ei søyle i Purkhola i 2003 som veldig sjelden kommer ned. Dette er som kommer over kanten like ved Raumingen. Ruta fikk navnet Cameron.
 • Halvor gikk ei ny mikslinje, Uten Teddy, på Gravdehaug i midten av januar 2003. Til venstre for den store isveggen går den nye ruta opp veggen forbi noen borebolter. Deretter gjennom taket ved det markerte risset og opp til is i et dieder. Graden rundt M7.
 • Henki gikk ei ny mikslinje til høyre for Uten Teddy i begynnelsen av mars 2003. Navnet er Klåfingret, og graden er satt i M8-. 4 borebolter ble satt på det første vanskelige klippepartiet. Deretter kommer man opp på ei hylle og det er grei isklatring til topps.
 • Halvor og Ole H. gikk ei ny isrute utenfor tunnelen nær Veblungsnes i januar 2001. Ruta heter Gusj og er på 3 taulengder (grad Is4+,Is6 og Is4).
 • Den 700 meter lange islinja like til venstre for Høljenesfossen ble gått den 12. desember 1999 av Bjarte og Halvor. Lille helvete, omtrentelig grad Is4.
 • Et par nye linjer ledet av Odd-Roar og Frank Vik rett ovenfor utkikksplassen under Trollveggen i mars 2000. Omlag 40 og 60 meter lange og grad Is3 og Is4+.
 • Bjarte og Ole H. gikk ei ny rute mellom Kvernasiget og Kvernagrova den 1. februar 2002. Kontroll på kontinentet går delvis inni et stort, venstrevendt dieder - starter høyt oppe i lia og mangler is på de første taulengdene. Vi kom inn fra høyre og klatret en miks taulengde på ryggen før vi rappellerte ned til ei hylle under fossen. Deretter ytterligere en mikstaulengde opp til der isen begynner. Flere muligheter i toppen - vi gikk linja helt til høyre. Grad Is5+/M5+ (M4, M5+, Is5+, Is3+, M2, Is3+, Is5). Total høydeforskjell 800 meter. Retur: rappell fra trær til høyre for fossen.
 • Bjarte og Terje gikk ei ny rute i vestre grein av Rangågjelet den 30. januar 2001. Ruta har en høydeforskjell på drøyt 1100 meter. Dette er den mest naturlige linja i denne delen av gjelet. Stort sett snørenne, men med rundt 300 meter med isklatring - det meste slakt. Pizzaisen, grad Is3.
 • Bjarte og Ole H. gikk ei ny rute i Rangågjelet den 19. januar 2002. Dette er den tydelige linja mellom Julekalenderen og Rangåfossen. To alternative starter - deretter rett opp delvis inni et lite gjel og avslutning  opp den breie fossen gjennom topphammeren. Miro, grad Is4+, 7 taulengder (Is3, 3, 2, 4+, 3, 3, 4) og total høydeforskjell 1050 meter.
 • Det store gjelet til venstre for En gang var vi støtere ble gått av Ole H. og Terje i jula 1999. 4 taulengder moderat klatring (Is4?). Muligens gått før.
 • Øyvind Moss og Carlos Wagner klatret Brudesløret til der isen sluttet det året (98 tror jeg). Det ble gjort et forsøk på å klatre den siste biten på klippe, men de måtte gi opp dette og returnere.
 • På Nedre Gravdehaug gikk Bjarte og Halvor (24. februar 1999) ei tretaulengders isrute som fikk navnet Rammstein. Den går ca. 40 meter til venstre for Dobermann og kommer opp der veggen er omtrent på sitt høyeste. Her er det nesten alltid is i toppen, men det blir heller tynt ned mot bakken. To borebolter helt i starten - gradering: Is6/6+, 5+ og 5.
 • På Gamle Kyllingbru-feltet er det ledet en rekke linjer. På den øvre veggen er de store istappene til høyre for Rauma 2000 ledet av Bjarte med innsteg på klippe nede til høyre - grad Is5. Til høyre for dette er en kort bratt islinje ledet av Terje Ormset Olsen, grad Is5-. På den nedre veggen er den markerte islinja ledet av Odd-Roar (Is3+). Han har også gått et alternativt utsteg opp i et dieder til høyre. Til venstre for denne har Bjarte gått Footloose, M6. Opp en is som slutter under et overheng. Ut dette og opp til litt gul is og en einerbusk. Et par nye linjer ble gått i mars 2000 - på andre sida av elva. Bjarte gikk høyre kant av den største fossen, Slettahjellbekken, Is4, 20m. Torkel Røisli ledet ei linje som kombinerer de to isstripene lengst til høyre på veggen rett til høyre. Start opp grei is (som slutter under et overheng), opp et dieder mot høyre til ei hylle. Deretter opp isstripa til høyre til denne slutter, travers mot venstre over den andre isstripa og videre mot venstre ut av veggen på ei rampe. Grad Is4+, 30m. Til høyre for Footloose gikk Henki Tungtvann den 4.mars 2002. Opp i venstrekant av en markert isstripe som slutter under et tak. Opp forbi en borebolt til en rampe med is på. Grad M6+. Henki og Patrik Fransson gikk den 7.mars 2002 ei ny linje ovenfor Det femte element - på motsatt side av elva. Her mangler vi opplysninger om navn og grad, men jeg tror det var ei islinje med en kort mikstravers.
 • Noen nye linjer (antakelig) ble gått ved Rødstøl i mars 2000. Gå nedover langs elva fra brua over til Brulia. Bjarte og Kyrre ledet tre lette fosser i dette området (grad Is3, 10 - 20m). Det er også en stor søyle her som er veldig tydelig fra veien. Denne har antakelig vært ledet før (Is5, 25m).
 • Ole H. ledet ei ny miksrute i Purkhola den 19. mars 2000. Ruta går gjennom det markerte overhenget til høyre for Halvors ruter og opp til stor furu - Wok, grad M7+.
 • I Purkhola gikk Halvor en forlengelse av Ættens Øde opp et riss gjennom et lite tak (se bilde). Gir et nytt crux som er litt tyngre enn det nedenfor. Grad M6+.

11.2 Isterdalen

 • Mie Kastet og Odd-Roar Wiik gikk ei ny islinje til venstre for Nonshaug-linjene i 2009. Mer info kommer.
 • Til venstre for ruta ovenfor gikk Henki to linjer i januar 2009: Kos og Klem henholdsvis Is 4 og 4+. Bilde kommer snart. Henki gikk også østflanken på Bispen med uttopping opp snøflanken på nordøstsida i vinter.
 • Morten Eilevmo, Henki Flatlandsmo og Tor Solholm gikk isen i renna til høyre for Kens rute 10. desember 2008. Carbonhysteriet, Is6, 4 taulengder.
 • Henki og Nils Nielsen gikk 12. desember 2008 linja til venstre for den navnløse linja fra 2005 Fullmåne, Is5 M4, 9 t.l.
 • Bjarte Bø og Eiliv Ruud gikk ei ny rute i Isterdalen i midten av januar 2007. Linje til høyre for Tverrelva. Kunstis, 6t.l, Is 5+
 • Bjarte og Ole Haltvik gikk ei ny islinje i Isterdalen 8. januar 2006. Ruta er på 2 taulengder og går opp en smal renne opp fra Kløvstien rett før Stigfossen. Grad Is4.
 • Bjarte og Halvor Hagen gikk ei ny islinje i Isterdalen 3. mars 2005. Dette er en av de mest markerte islinjene i Isterdalen som for en gangs skyld hang sammen. Fra den første svingen etter bommen i Trollstigen skrår man opp til venstre til innsteget. Ruta er på 7 taulengder og grad Is5/5+. Total høydeforskjell med anmarsj fra Bøsetra er omlag 800 meter.

11.3 Isfjorden

 • Nils Nielsen og Odd-Roar Wiik gikk sannsynligvis ei ny linje til venstre i vestveggen på Store Vengetind i november 2008. En naturlig linje med snø, miks og is. Varpet, 5 taulengder M5.
 • Nils, Eiliv og Odd-Roar gikk ei ny linje innerst i Vengedalen i desember 2006. Ruta går til venstre for den mest opplagte linja i veggen over tunnelinnslaget. Mann fra Hadeland, 4 t.l, Is 4 og noe miks i starten.
 • Øyvind Høgset, Tor Solholm og Kyrre Østbø gikk ei ny islinje i den nordvendte veggen ved Sjøvdøla i 2006 - opp fra lite vann på 1014 meter. Anmarsj fra innerst i Grøvdalen. Retur ned breen til høyre. 6 taulengder og grad 4+.

11.4 Eresfjord/Eikesdalen

 • Skulemeisteren på Tverrgrova. 5 - 6 taulengder, Is3. Odd Tokle Sæbø, Bjørn Magne Øverås og Iver Gjelstenli, 8. februar 2009.
 • Moaksla. 4 - 5 taulengder, delvis bratt, Is4. Kristian Flovikholm og Steinar Kringstad, 8. februar 2009.
 • Iver Gjelstenli og Bjørn Magne Øverås gikk Sølåttafossen opp på vestsida av Eresfjorden den 16. mars 2006. Anmarsj med båt ca 3 km utover fra Eresfjord. 5 taulengder med moderat klatring. Retur ned snørenne nord for fossen. Se bilde
 • Henki Flatlandsmo og Bjørn Magne Øverås gikk ei ny islinje i Eresfjord den 7. mars 2001. Isen ligger rett ovenfor grustaket på Frisvoll med en anmarsj på omlag 30 minutter. Ruta er på 4 taulengder og heter Omnen. Starter med ei issøyle utenfor et overhengende gap i fjellet. Deretter to slakere taulengder før en avslutning med en brattere issøyle. Retur: rappell fra trær på nordsida av fossen.

11.5 Andre områder

 • Odd-Roar Wiik og henholdsvis Ole Tangen og Mie Kastet gikk to nye islinjer i østveggen på Torvløysa. Mer info kommer.
 • Ut av Helvete inn i Botn. 2 - 3 taulengder is og snø som ender mellom Skålaksla og Skåla. Steinar Kringstad og Kristian Flovikholm, januar 2009.
 • Inn i Adventland på Skåla. Snø, is og klippe i renneformasjoner til høgre for "Inn i Helvete". Ivar Engdahl og Tom Williams, desember 2008.
 • Argesett, 2 taul, Is4, pluss snøflanke og 1 taul. i renne med snø/is i toppen. Kristian Flovikholm og Iver Gjelstenli, 27. januar 2008.
 • Rolf Tor Nygård og Tor Solholm gikk Slufsa i nordvestveggen på Bjorstadfjellet. Anmarsj fra Valldalssida så langt veien var åpen og deretter på ski inn til fossen. Fossen ble gått i 3 t.l. i venstrekant av fossen - grad Is5.
 • Frode Nerland og Ole Tangen gikk 08.01.2006 en ny islinje på Malmestranda mellom Malmefjorden og Sandsbukta. Tre taulengder hvor første og siste er de bratteste, rundt 80 - 90 grader.
 • Ny alpin isrute i østveggen på Skåla ved Molde, Austveggen. Start i samme renne som Inn i helvete - tar deretter av mot venstre (se bilde). 4 60-meters taulengder med bratt is og snø i diederlinje, pluss mye solo på snø og en enorm toppskavl som ble omgått ved en lang høyretravers ut i nordveggen. Ole Tangen, Bjørn Bergsvik og Iver Gjelstenli, 3. april 2004. Anmarsj: Kjør til Kortgarden og ta av opp til garden Nakken. Parker der og gå langs setervegen mot Mausetsetra (bomveg som kan kjøres på sommerføre.) Ta av til venstre mot Skåla i kryss, først på vei deretter på sti langs venstre sida av elva. Noen hundre meter under Trollvatnet krysser stien elva og fører rett opp til vatnet. Derfra er det god sikt opp til innsteget på alle rutene.
 • Henki Flatlandsmo og Tor Solholm gikk i midten av januar 2004 ei ny is og mikslinje i veggen til høyre for Sjølåa, mellom Åndalsnes og Innfjorden. Først 150m med klatring opp til grad 2-3. Deretter 5 taulengder med grad M4, Is4+, Is3, Is4 og Is5. Ruta heter Aktiv sykemelding.
 • Bjørn Bergsvik og Kristian Flovikholm gikk Rødvenisen i 1996. Dette er den tydelige islinja i nordveggen på Rødvenhalvøya. To taulengder med helning rundt 70 grader. Anmarsj på ski - halvannen kilometer fra Bakken - og rappell ned til innsteget.

 

Til toppen